هشدار
لایسنس خطا: اطلاعات لایسنس یافت نشد لطفا جهت فعال سازی لایسنس محصول به پیشخوان وردپرس مراجعه فرمایید.
خرید محصول از سایت راست چین
******************لایسنس فعال نشده است******************آیکون باکس – ایمپرزا دموی ۱

Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /home/farazcom/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859

آیکون باکس

3 سبک آیکون و 4 رنگ پیش فرض

رنگ اصلی آیکون

رنگ آیکون ثانویه

رنگ کنتراست آیکون

رنگ آیکون روشن

رنگ سفارشی نامحدود

سبک آیکون ساده

سبک آیکون ساده

سبک آیکون ساده

سبک آیکون ساده

سبک مشخص شده با دایره

سبک مشخص شده با دایره

سبک مشخص شده با دایره

سبک مشخص شده با دایره

سبک دایره ای توپر

سبک دایره ای توپر

سبک دایره ای توپر

سبک دایره ای توپر

2 موقعیت آیکون

موقعیت آیکون بالا

تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.

موقعیت آیکون بالا

تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.

موقعیت آیکون بالا

تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.

موقعیت آیکون راست

جهان ما را با استفاده از عجایبات داخلی تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.

موقعیت آیکون راست

جهان ما را با استفاده از عجایبات داخلی تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.

موقعیت آیکون راست

جهان ما را با استفاده از عجایبات داخلی تخیل مهمتر از دانش و علم است. تصورات جهان ما را محاصره می کنند.

بی نهایت سایز بندی

فهرست