هشدار
لایسنس خطا: اطلاعات لایسنس یافت نشد لطفا جهت فعال سازی لایسنس محصول به پیشخوان وردپرس مراجعه فرمایید.
خرید محصول از سایت راست چین
******************لایسنس فعال نشده است******************نمودار حلقه ای – ایمپرزا دموی ۱

Deprecated: wp_make_content_images_responsive از نگارش5.5.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از wp_filter_content_tags() استفاده نمایید. in /home/farazcom/public_html/wp-includes/functions.php on line 4859

نمودار حلقه ای

نمودارهای گرد

[vc_round_chart stroke_width=”2″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DB%8C%DA%A9%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%88%22%2C%22value%22%3A%2240%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%5D”]
[vc_round_chart type=”doughnut” stroke_width=”0″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DB%8C%DA%A9%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22turquoise%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%88%22%2C%22value%22%3A%2250%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D9%87%22%2C%22value%22%3A%2225%22%2C%22color%22%3A%22mulled-wine%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%22%2C%22value%22%3A%2280%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%22%2C%22value%22%3A%2210%22%2C%22color%22%3A%22orange%22%7D%5D” animation=”easeOutBounce”]
[vc_round_chart stroke_width=”5″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DB%8C%DA%A9%22%2C%22value%22%3A%22280%22%2C%22color%22%3A%22sky%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%88%22%2C%22value%22%3A%22340%22%2C%22color%22%3A%22green%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D9%87%22%2C%22value%22%3A%22420%22%2C%22color%22%3A%22sandy-brown%22%7D%5D” animation=”easeOutElastic”]

نمودارهای خط

[vc_line_chart type=”line” legend=”” x_values=”یک; دو; سه; چهار; پنجم; ششم;” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DB%8C%DA%A9%22%2C%22y_values%22%3A%2210%3B%2015%3B%2027%3B%2025%3B%2030%3B%2035%3B%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%7D%5D” animation=”easeOutQuart”]
[vc_line_chart x_values=”شنبه; یک شنبه; دوشنبه; سه شنبه; چهارشنبه; پنج شنبه;” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DB%8C%DA%A9%22%2C%22y_values%22%3A%2210%3B%2015%3B%2020%3B%2025%3B%2027%3B%2025%3B%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%88%22%2C%22y_values%22%3A%2225%3B%2018%3B%2016%3B%2017%3B%2020%3B%2025%3B%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%5D”]
[vc_line_chart legend=”” x_values=”یک; دو; سه;” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DB%8C%DA%A9%22%2C%22y_values%22%3A%2210%3B%2015%3B%2040%3B%22%2C%22color%22%3A%22vista-blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%88%22%2C%22y_values%22%3A%2225%3B%2030%3B%2055%3B%22%2C%22color%22%3A%22turquoise%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B3%D9%87%22%2C%22y_values%22%3A%2235%3B%2020%3B%2015%3B%22%2C%22color%22%3A%22orange%22%7D%5D” animation=”easeOutQuart”]
فهرست