سیستم آرشیو رسانه

بدون شک منابع دیداری و شنیداری که در طول زمان بر حجم آنها افزوده می شود سرمایه های با ارزش و مهمی برای سازمان ها و مجموعه های مختلف  به شمار می آیند. این منابع اکثراً به روش های سنتی نگهداری می شوند که این مسئله در حال حاضر و آینده باعث بروز مشکلات متعددی از قبیل نابودی ، مفقودی ، دسترسی ناخواسته و عدم امکان استفاده بهینه از آنها می شود.

WorkFlowS

سامانه آرشیو دیجیتال ArcLook برای حفاظت و ساماندهی آرشیوها طراحی شده است و متشکل از سه بخش اصلی یعنی سرور مرکزی ، زیر سامانه  تبدیل (Ingest) و سامانه نگهداری اطلاعات و منابع می باشد.  سرور مرکزی به عنوان هسته اصلی این سامانه می باشد و زیر سامانه تبدیل منابع (Ingest) نقش درگاه ورود منابع به سامانه آرشیو را داراست. منابع دیجیتال پس از نگهداری کوتاه مدت در سامانه آرشیو به سامانه های نگهداری اطلاعات( LTO) منتقل شده و در صورت نیاز از روی آنها بازخوانی می شوند.

زیر سامانه Ingest هنگام تبدیل منبع بصورت همزمان دو نسخه دیجیتالی با کیفیتهای مختلف تولید می کند. نسخه اصلی برای نگهداری در آرشیو می باشد که بعداً بر روی نوارهای مغناطیسی LTO منتقل می شوند و نسخه های بازبینی با حجمی بسیار پایین که برای مرور صدا و تصویر دائماً در دسترس خواهند بود.  همچنین با بهره گیری از فنون پردازش تصویر صحنه های کلیدی بصورت خودکار استخراج می شوند تا بعداً در محیط اصلی ArcLook امکان بازبینی و جستجوی سریع منابع ویدیو را در اختیار کاربران قرار دهند.

پس از آماده سازی منابع و ورود آنها به سامانه آرشیو ، ثبت اطلاعات این منابع از طریق سامانهArcLook صورت می گیرد و در این مرحله می توان اطلاعات مختلف در مورد هر یک از منابع را با آن اضافه نمود. از این لحظه امکان جستجو و بازبینی منابع برای کاربران سیستم ArcLook وجود خواهد داشت.

منابع وارد شده به آرشیو به طور موقت بصورت  On-Line بر روی هارد دیسکهای سیستم نگهداری می شوند ، که برای انتقال این منابع از هارد دیسکها به نوارهای مغناطیسی LTOمی توان آنها را به تنهایی و یا بصورت گروهی انتخاب نموده و بصورت مستقیم و یا از طریق زیر سامانه ArcStor بر روی نوارهای LTO منتقل نمود.  در این مرحله فقط نسخه های بازبینی منابع بصورت On-Line قابل دسترسی بوده و در صورت نیاز به نسخه اصلی ، عملیات کپی آنها از روی نواها (Restore) مجدداً توسط زیر سامانه ArcStor صورت می گیرد.