معاونت رسانه های مجازی

14696_124

مانیتورینگ و آرشیو

نام سازمان:

سازمان صدا و سیما

زمان اجرا:

1389-1390

معاونت رسانه مجازی یکی از زیر مجموعه‌های سازمان صدا و سیما میباشد که در حوزه رسانه‌های نوین فعالیت میکند. همکاری شرکت فرازکام با این معاونت از ابتدای شروع به کار این معاونت در زمینه سیستمهای مانیتورینگ و آرشیو دیجیتال بوده است. سیستمهای مانیتورینگ در این معاونت برای رصد گسترده رسانه‌های دیداری و شنیداری داخل و خارج از کشور طراحی شده است. سامانه آرشیو دیجیتال نیز نیاز مبرم این معاونت را به ساماندهی و سرویس دهی حجم روز افزون منابع ورودی به آن را بر طرف میکند. سیستم یکپارچه مانیتورینگ و آرشیو دیجیتال امکان دریافت منابع زنده و آرشیوی را در بستر رایانه ای را برای کلیه کاربران این سازمان را امکان پذیر میسازد.

پاسخ دهید