سیستم ترانسکودر

TRANS

تنوع شکل و ساختار در منابع صدا وتصویر دیجیتال باعث بروز برخی ناهماهنگی ها در دریافت ، پردازش و پخش آنها می شود . از اینرو سامانهTRANSCAT   به منظور اتوماسیون در جابجایی و تبدیل منابع مختلف ویدیویی به یکدیگر طراحی شده است .

همچنین برای منابع ویدیویی که از کانالهایی بجز سیستمهای ARZIN INGEST  وارد شبکه می شوند ساخت نسخه های بازبینی توسط این سیستم همچنین با  بکار گیری الگوریتم های پردازش تصویر وبصورت خودکار فریمهای کلیدی ویدیو را برای نمایش ابتدای سکانسها و شات لیست استخراج می کند.

امکانات و مشخصات

  • مونیتورینگ مسیرهای مختلف شبکه و ذخیره سازها
  • تعریف انواع عملیات خودکار برای هر یک از مسیرها
  • پردازش موازی چندین عملیات بطور همزمان
  • تبدیل خودکار فرمتهای مختلف به یکدیگر
  • جابجایی و آرشیو منابع بصورت خودکار
  • کنترل کیفی فایلهای صدا وتصویر
  • ساخت نسخه باز بینی و Auto Scene Detect
  • استخراج پارامترهای اصلیاز فایل های ویدیو
  • نمایش نمودارهای شاخص وضعیت ویدیویی

Transcat

پاسخ دهید