اتوماسیون تلویزیونی و آرشیو

music

نام سازمان:

مرکز موسیقی و سرود

زمان اجرا:

1392

با گذشت چند سال از شروع فعالیت مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما حجم قابل توجهی از تولیدات این مرکز در قالب آرشیو نماهنگ بصورت آرشیو DVD نگهداری میشود. پس از تصمیم این مرکز در بکارگیری آرشیو دیجیتال ، سامانه آرشیو و سیستم ذخیره سازی و پشتیبانی اطلاعات در این مرکز راه اندازی و به بهره برداری رسید. هماکنون کلیه منابع آرشیوی بصورت آنلاین در سیستم آرشیو نگهداری شده و از طریق این سیستم برای کاربران مرکز قابل دسترسی میباشد.

پاسخ دهید