اتوماسیون تلویزیونی و آرشیو

jahad

اتوماسیون تلویزیونی و آرشیو

نام سازمان:

جهاد خودکفایی

زمان اجرا:

1388-1390

همکاری شرکت فرازکام با جهاد خودکفایی صدا و سیما در دو بخش مطالعاتی و اجرایی بوده است. در بخش مطالعاتی سه پروژه بررسی فرمتهای صدا ، فرمتهای ویدیو و استانداردهای متادیتا از مهمترین پروژه‌ها میباشند که در این سه پروژه مطالعات عمیقی در موضوعات یاد شده انجام گرفت. در بخش اجرایی ایجاد سامانه آرشیو دیجیتال صدا و ویدیو برای این اداره کل و همچنین سیستمهای تبدیل ویدیویی برای یکی از مراکز استانی از شاخص ترین همکاری‌های فیمابین بوده است. اسناد فنی منتشر شده در پروژه‌های مطالعاتی علاوه بر استفاده در سازمان صدا و سیما هماکنون بعنوان پشتبانه علمی سیستمها تولیدی شرکت فرازکام در حال بهره برداری میباشند.

پاسخ دهید