باغ موزه دفاع مقدس

defa

باغ موزه دفاع مقدس علاوه بر ایجاد محیطی واقعی در فضایی بی‌نظیر برای نمایش آثار دفاع مقدس ، از امکانات متعدد برای نمایش آثار دیداری و شنیداری برخوردار است که در بخشهای مختلف از قبیل تالارها و سالنهای آمفی تئاترطراحی شده‌اند. این موزه بزرگ کشور نیازمند برخورداری از سامانه دیجیتالی آرشیو برای ساماندهی منابع صوتی و تصویری بود. از اینرو شرکت فرازکام با انجام مطالعات اولیه برای شناخت نیازها و امکانات این مجموعه در فاز نخست نسبت به راه اندازی سامانه یکپارچه آرشیو دیجیتال اقدام نمود. در مراحل بعدی با تبدیل و انتقال منابع آرشیوی از سایر حوزه‌های مرتبط با امر فرهنگی دفاع مقدس نسبت به تکمیل منابع دیداری و شنیداری در این آشیو و برقراری سرویس‌های خروجی اقدام شد

پاسخ دهید