مدیریت ذخیره سازها

ARCSTORE

چگونگی نگهداری منابع دیداری و شنیداری از مهمترین مسائل آرشـــیو دیجیتال بشمار می آید. با وجود مزایای متعددی که برای استفاده از هارد دیسک به عنوان ذخیره سازی اطلاعات وجود دارد اشکال عمده این سیستمها در عدم اطمینان نسبت به حفظ اطلاعات در دراز مدت می باشد. از اینرو امروزه در دنیا از سیستمهای ذخیره سازی مغناطیسی بعنوان آرشیو و پشتیبانی اطلاعات استفاده می شود ، که در بین انوع موجود ، فــن آوریUltrium LTO از نظر ظرفیت و سرعت بهترین انتخاب می باشد.

سامانه ArcStor به گونه ای طراحی شده است که می تواند از طریق ارتباط با سیستمهای ذخیره سازی LTO منابع را بر روی آنها ذخیره و بازخوانی کند. این کار به راحتی و از طریق محیط برنامه قابل انجام است. هنگام جستجو و بازبینی منابع آرشیو ضمن اینکه نسخه بازبینی منابع بر روی سرور آرشیو قابل دسترسی می باشد ، در صورت نیاز به نسخه اصلی عملیات بازخوانی فایلها از روی نوارهای LTO توسط زیر سامانه Arcstor و با سرعت بالا قابل انجام خواهد بود

AC

 

پاسخ دهید