شرکت فرازکام از اواسط دهه هشتاد با هدف تحقیق و توسعه سیستمهای نرم افزاری در زمینه پردازش اطلاعات شروع به کار کرد. این شرکت با بهره مندی از تجارب با ارزش در رابطه با سیستم‌های نوین صدا و تصویر و آشنایی با شاخه‌های مختلف مهندسی انفورماتیک ، تنها شرکت تخصصی در زمینه سیستمهای آرشیو رسانه‌ای است ، که با ارائه راه‌حل‌های نوین مبتنی بر دستاوردهای فنی و عملی و با انجام چند پروژه بزرگ در همین رابطه پاسخگوی نیازهای متنوع این بخش بوده است.

از جمله فعالیت های مهم شرکت رســانه رایــانه فــــراز، انجام پروژه های تحقیقاتی ، طراحی و اجرایی در رابطه با سیستمهای صدا و تصویر دیجیتال و همچنین ارائه راه حل های نــویـــن برای چرخه کاری در مونیتورینگ ، ضبط، پخش و آرشیو می باشد.

این شرکت با تکیه بر تحقیقات در کنار تجربیات عملی ، موفق به ارائه مجموعـــه ای از محصولات مختلف برای اتوماسیون چرخه صدا و تصویر شده است. این محصولات شامل سیستمهای متنوع آرشیو رسانه ای و مدیریت منابع ، سیستمهای تبدیل صدا و تصویر و سیستمهای اتوماسیون ضبط و پخش صدا و تصویر میباشند که تماماً به دست توانمند مهندسین داخلی طراحی و پیاده سازی شده اند و هماکنون در بخشهای مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته اند. 

شرکت رسانه رایانه فراز ضمن عضویت در شورای عالی انفورماتیک کشور ، دارای گواهی تأیید محصولات نرم افزارها از دبیرخانه این شورا و همچنین مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد.

 محصـولات و خـدمات:
o        ارائه تجهیزات اتومـاسیـــون صدا و تصویر دیجـــــــــیتال
o        طراحی و راه انـدازی ســامانه آرشیـــــو دیجــــــــــیتال
o        تولید نرم افـــزارهای اتوماسیــــــــــون صـدا و تصـــویر
o        تبـــــــــــــدیل و بهیــــنه ســــازی منــــــابع آرشیــــوی
o        مشــاوره و اجــــــــرای پروژه های فنی صـــدا و تصویر
o        تهیه و پشـــتیبانی سیستمهای ذخیـره سازی اطلاعات 
o        راه اندازی سامانه مونیتورینگ رادیویی و تلــــــویزیونی
o        انجام خدمات رصـد رســــــــانه های دیداری و شنیداری
فهرست